Close

SANİYE


Sensiot_logo

SAAT

Türkiye'nin İlk IoT Tabanlı Atıksu İzleme ve Yönetim Sistemi

Güvenli, Sağlıklı, Huzurlu Şehirler İçin

DAYS
HOURS
MINUTES
SECONDS

DAKİKA

GÜN

Atıksu Altyapısı Kaynaklı Sorunlar, PROAKTİF Çözümler Bekliyor:

Atıksu bertaraf sisteminin bileşenlerinin envanteri sağlıklı tutulamıyor, bu durum

suistimallere, maddi kayıplara, denetimlerde sıkıntılara ve soruşturmalara yol açabiliyor.

Konutlar, iş yerleri ve yolların etkilendiği atıksu taşkınları, maddi kayıplara sebep

olmasının yanında, çevre ve insan sağlığı için risk oluşturuyor.

ENVANTER KAYDI

ATIKSU TAŞKINLARI

Çalınmış, yerinden çıkmış ya da oynaklığı artmış rögar kapaklarının sebep olduğu

kazalarda, şehir sakinleri ve hayvanlar yaralanıyor, mal ve can kayıpları meydana

geliyor. Maddi kayıplara ek olarak, ceza ve tazminat davaları, bakanlık müfettişlerince

yürütülen idari soruşturmalar, telafisi zor olan imaj kaybı da belediyeleri zorluyor.

RÖGAR KAPAKLARI

Atıksu sisteminde biriken metan ve hidrojen sülfür gibi gazlar, rögar bacalarında

patlamalara yol açabiliyor, rögar temizliğiyle ya da tamiriyle görevlendirilmiş belediye

işçileri için ölümcül olabilecek bir tehlike oluşturuyor.

Atıksu sistemine kaçak deşarjlar, çevre ve insan sağlığını tehdit ediyor.

Rögar kapaklarının yol seviyesinin üstünde ya da altında olması maddi hasarlı, 

yaralanmalar ve can kayıpları da yaşanabilen kazalara sebep oluyor.

TEHLİKELİ GAZLAR

SEVİYE SORUNU

Rögar bacalarında biriken gazlar, şehir sakinlerinin yaşam kalitesini düşüren kötü kokuları ortaya çıkarıyor. Kokuyla mücadele etmek için yapılan koku filtresi yatırımını yönlendirecek, bunlardan kaç tane alınıp nerelere takılacağının planlamasını sağlayacak sağlıklı veri bulunmuyor.

KÖTÜ KOKU

#1 RÖGARLAR AKILLANIYOR

Rögarlar, akıllı rögar cihazları takılarak 7/24 ölçüm yapacak sensörlerle donatılıyor.


Akıllı rögar cihazı, bacaya girmeye gerek olmadan, girişi bloke etmeyecek şekilde, kolayca, 15 dakikada takılıyor.

IoT omurgası, sensörlerden gelen verileri işliyor, bu sayede atıksu bertaraf sistemindeki potansiyel sorunlar, kritik seviyeye erişmeden tespit edilebiliyor; görevli personel ve ekipler otomatik olarak uyarılıyor.


Web sitesi ve mobil uygulamalar üzerinde tüm atıksu altyapısı, gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor.

#2 ÖNLEYİCİ, PROAKTİF ÇÖZÜMLER

* Gerekli Alanlar

Şehrinize ve kurumunuza değer katacak çözümlerimiz hakkında bilgi almak için, lütfen formu doldurunuz.

Copyright © Sensiot 2018